Περιοχή Μελών   Χάρτης Ιστοσελίδας   Χρήσιμες Συνδέσεις   Αναζήτηση   Θέσεις Εργασίας   Forum  
   English    

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2012

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΟΡΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΑ Α.Μ.Ε.Α. (ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1.Μεμονωμένοι δικαιούχοι  με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα: 27.000€

2.Μεμονωμένοι δικαιούχοι  με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα που δικαιούνται συνοδό: 27.000€

3.Δικαιούχοι (Δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 27.000€

4.Δικαιούχοι (Τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 31.000€

5.Δικαιούχοι (Τέσσερα άτομα, με οικογενειακό εισόδημα: 35.000€ ΟΧΙ πολύτεκνοι)

6.Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα: 41.000 €

Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα (ατομικό στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων ή το οικογενειακό για τις λοιπές περιπτώσεις, από οποιαδήποτε  αιτία  ή  πηγή   ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.

Σας διευκρινίζουμε ότι το όριο εισοδήματος, που ισχύει κατά περίπτωση  για την χορήγηση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιούχων ανά αίτηση, οι οποίοι δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι και το 2007.

Προστατευόμενα μέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) δεν λογίζονται δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται Δ.Κ.Τ.

 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών ανεξάρτητα από τον αριθμό δικαιούχων στην αίτηση, το όριο εισοδήματος είναι 36.000 € για τους δικαιούχους και 41.000€ για τους πολύτεκνους Α.Μ.Ε.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 (με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον):

α) Ατομικό  και  οικογενειακό  βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει)

β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου

γ) Αρχική  απόφαση  σύνταξης.

δ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (εφορίας)  οικονομικού έτους 2011. η οποία θα παρακρατείται από την υπηρεσία για την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού και για το εκδρομικό πρόγραμμα.

ε) Γνωματεύσεις   Α/βάθμιων  ή  Β/βάθμιων  Υγειονομικών  Επιτροπών, των  

ασφαλιστικών  Φορέων τους (Ι.Κ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, κλπ.) και φωτοτυπία αυτής που θα παρακρατείται από την Υπηρεσία από  τις  οποίες προκύπτουν  παθήσεις  που  επιφέρουν  αναπηρία ίση ή  μεγαλύτερη του  67%.

στ) Βεβαίωση και φωτοτυπία που θα παρακρατείται από την Υπηρεσία ΜΟΝΟ του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας για την χορήγηση Δελτίου σε συνοδό , εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στη σελίδα 2 ήτοι : α)παραπληγικοί - κινητικά αναπήροι,   β) νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση

γ) οι πάσχοντες από θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) δεν απαιτείται γνωμάτευση για χορήγηση Δ.Κ.Τ.  για συνοδό αυτών. δ) οι τυφλοί ε) προστατευόμενα μέλη με βαριές παθήσεις όπως αυτισμός , σύνδρομο DAWN, νοητική στέρηση και εγκεφαλική παράλυση.

 

Επισημαίνεται οι συνταξιούχοι από κύριο ασφαλιστικό  φορέα  εκτός από το  Ι.Κ.Α.

(όπως  ΔΕΗ,  ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ)  θα  προσκομίζουν  βιβλιάριο  ασθενείας  και  στην περίπτωση  που προστατεύουν παιδιά  (για  τη  διαπίστωση  του  ορίου  ηλικίας αυτών 18ο ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν  ληξιαρχική  πράξη   γέννησης ή την αστυνομική ταυτότητα (εφόσον έχει εκδοθεί) και βεβαίωση σπουδών (εφόσον σπουδάζουν).

Όσοι έχουν οικονομικές προϋποθέσεις(όριο εισοδήματος), είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ και ενδιαφέρονται να απογραφούν για την χορήγηση των ΔΚΤ στο σύλλογο, να τηλεφωνήσουν στα γραφεία του συλλόγου.

 

ΠΑ.Σ.ΠΑ.  Copyright 2009

Designed and Developed by EXUS